top of page

מיטל שגיא ואלמה, הזמינו אותי להיכנס לחייהם לכמה שעות ולתעד את הכיף המשפחתי והציפייה לתינוקת חדשה שמצטרפת למשפחה 

בבית ובחוץ-משפחת גלובמן

bottom of page