top of page

לרוני יש קהילת נשים גדולה שהיא הקימה סביב הנושא המורכב של דיכאון אחרי לידה ואמהות. היתה לי הזכות לצלם אותה גם פשוט בתור אמא של טומי

"גם אמא בוכה לפעמים" הוא שם הספר שכתבה

גם אמא בוכה לפעמים

bottom of page